Śliska nawierzchnia: Przepisy i oznakowanie śliskich dróg

Grzegorz Sularz.

19.06.2024

Śliska nawierzchnia: Przepisy i oznakowanie śliskich dróg

Śliska nawierzchnia stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego też polskie prawo nakłada szereg obowiązków i regulacji związanych z odpowiednim oznakowaniem i przygotowaniem infrastruktury drogowej na wypadek wystąpienia śliskich warunków. Właściwe oznakowanie jest kluczowe, aby uprzedzić kierowców o potencjalnych zagrożeniach, a także wskazać im, jak powinni się zachować w takich sytuacjach.

Kluczowe wnioski:
 • Na zarządcach dróg spoczywa obowiązek właściwego oznakowania miejsc, gdzie może występować śliska nawierzchnia. Brak odpowiednich oznaczeń może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.
 • Istnieją ściśle określone przepisy i wymagania dotyczące rodzajów znaków ostrzegawczych, które należy zastosować w przypadku śliskiej nawierzchni.
 • Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność i dostosować styl jazdy do panujących warunków na drodze, zwłaszcza w miejscach oznaczonych jako potencjalnie śliskie.
 • Odpowiednie przygotowanie infrastruktury drogowej, w tym stosowanie środków zapobiegających oblodzeniu, jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w okresach występowania śliskich nawierzchni.
 • Informacje na temat szczegółowych regulacji i oznaczeń związanych ze śliską nawierzchnią są niezbędne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby zapobiegać wypadkom i kolizjom.

Znaki ostrzegawcze o śliskiej nawierzchni: wymagania prawne

Polskie przepisy są bardzo rygorystyczne w kwestii prawidłowego oznakowania miejsc, gdzie występuje śliska nawierzchnia. Zarządcy dróg mają obowiązek stosowania odpowiednich znaków ostrzegawczych, aby poinformować kierowców o potencjalnych zagrożeniach. Najpowszechniejszym znakiem jest znak A-18 „śliska jezdnia", który należy umieścić w lokalizacjach, gdzie częste są oblodzenia czy gołoledź.

Oprócz tego wymagane jest również używanie znaku A-27 „droga oblodzona" w sytuacjach, gdy na drodze faktycznie występuje oblodzenie. Przepisy szczegółowo określają wymagania dotyczące wielkości, koloru i rozmieszczenia tych znaków, aby zapewnić ich dobrą widoczność i zrozumienie dla kierowców.

Warto pamiętać, że zgodnie z prawem, znaki ostrzegawcze należy umieszczać z odpowiednim wyprzedzeniem, aby dać czas kierowcom na dostosowanie prędkości i stylu jazdy. Brak odpowiednich oznaczeń może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi dla zarządców dróg.

Co więcej, w sytuacjach, gdy wystąpi nagła zmiana warunków pogodowych, zarządcy mają obowiązek niezwłocznego ustawienia tymczasowych znaków ostrzegawczych, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników drogi. Dbałość o prawidłowe oznakowanie jest kluczowa dla uniknięcia wypadków i kolizji spowodowanych śliską nawierzchnią.

Rodzaje nawierzchni uznawanych za śliskie według przepisów

Polskie przepisy drogowe bardzo szczegółowo definiują, jakie rodzaje nawierzchni należy uznać za śliskie i odpowiednio je oznakować. Jednym z najczęstszych przypadków jest oblodzenie drogi, spowodowane przez opady śniegu, marznącego deszczu lub niskie temperatury. Wtedy zarządcy muszą oznaczyć takie odcinki dróg przy użyciu znaku A-27 "droga oblodzona".

Jednak nawet w przypadku braku rzeczywistego oblodzenia, przepisy nakazują używanie znaku A-18 "śliska jezdnia" na odcinkach podatnych na oblodzenia. Dotyczy to miejsc często przechłodzonych, takich jak mosty, wiadukty, drogi leśne czy tereny zagrożone mgłą lub parowaniem.

Co więcej, pewne rodzaje nawierzchni z natury uważane są za potencjalnie śliskie, niezależnie od warunków pogodowych. Zaliczają się do nich drogi żwirowe, szutrowe czy pokryte luźnym żwirem, a także drogi gruntowe w warunkach wilgotności. Wymóg oznakowania takich odcinków znakiem A-18 ma na celu uczulenie kierowców, że wymagają one większej ostrożności podczas jazdy.

Należy również pamiętać, że zgodnie z przepisami, wszelkie nawierzchnie o niewystarczającej przyczepności, wynikającej z obecności błota, piasku, liści czy innych zanieczyszczeń, również powinny być oznaczone jako potencjalnie śliskie.

 • Oblodzenie drogi wymaga oznaczenia znakiem A-27 "droga oblodzona".
 • Odcinki podatne na oblodzenia, jak mosty, muszą być oznaczone znakiem A-18 "śliska jezdnia".
 • Drogi żwirowe, szutrowe i gruntowe uważane są za potencjalnie śliskie, niezależnie od pogody.
 • Wszelkie zanieczyszczenia na jezdni, jak błoto czy liście, wymagają oznakowania "śliska jezdnia".

Szczególne środki ostrożności w przypadku śliskiej nawierzchni

Jazda po drogach ze śliską nawierzchnią wymaga od kierowców zachowania szczególnej ostrożności i dostosowania stylu jazdy do panujących warunków. Kluczowe jest zmniejszenie prędkości i zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów, ponieważ droga hamowania znacznie się wydłuża.

Należy unikać gwałtownych manewrów, takich jak ostre skręty czy przyspieszanie, gdyż łatwo o utratę przyczepności i kontroli nad pojazdem. Zamiast tego zaleca się płynne operowanie gazem i hamulcem, co pozwala zachować większą stabilność na śliskiej nawierzchni.

Warto również pamiętać o zachowaniu szczególnej czujności na zakrętach, zjazdach i obszarach zacienionych, gdzie oblodzenie występuje częściej. W takich miejscach konieczne jest dodatkowe zmniejszenie prędkości i przygotowanie się na możliwość poślizgu.

Ważną kwestią jest również stan opon. Na śliskiej nawierzchni niezbędne są opony zimowe lub opony całoroczne z odpowiednim bieżnikiem, zapewniającym dobrą przyczepność. Jazda na oponach letnich w trudnych warunkach znacznie zwiększa ryzyko utraty kontroli nad pojazdem.

Najważniejsze środki ostrożności na śliskiej nawierzchni:

 • Zmniejszenie prędkości i zachowanie bezpiecznej odległości
 • Unikanie gwałtownych manewrów, płynna jazda
 • Szczególna ostrożność na zakrętach, zjazdach i miejscach zacienionych
 • Używanie opon zimowych lub całorocznych o odpowiednim bieżniku

Obowiązki zarządców dróg w utrzymaniu infrastruktury przy śliskiej nawierzchni

Zdjęcie Śliska nawierzchnia: Przepisy i oznakowanie śliskich dróg

Oprócz prawidłowego oznakowania miejsc ze śliską nawierzchnią, na zarządcach dróg spoczywa szereg innych obowiązków związanych z utrzymaniem infrastruktury w dobrym stanie. Kluczowe jest podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie powstawaniu oblodzeń i zapewnienie odpowiedniej przyczepności nawierzchni.

W tym celu zarządcy są zobowiązani do regularnego odśnieżania i posypywania dróg solą, piaskiem lub innymi środkami przeciwoblodzeniowymi. Działania te powinny być prowadzone zarówno w czasie opadów, jak i w sytuacjach zagrożenia powstaniem oblodzeń, takich jak spadek temperatury poniżej zera stopni.

Podsumowanie

Polskie przepisy śliska nawierzchnia nakładają szereg wymogów związanych z prawidłowym oznakowaniem śliskiej nawierzchni. Zarządcy dróg mają obowiązek stosowania odpowiednich znaków śliska nawierzchnia, takich jak A-18 "śliska jezdnia" czy A-27 "droga oblodzona", aby informować kierowców o potencjalnych zagrożeniach. Brak właściwego oznakowania może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Kluczowe jest również zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy po śliskiej nawierzchni. Należy zmniejszyć prędkość, unikać gwałtownych manewrów, zachować bezpieczną odległość od innych pojazdów i używać opon zapewniających dobrą przyczepność. Zarządcy dróg mają z kolei obowiązek prowadzenia regularnych działań mających na celu przeciwdziałanie oblodzeniom, takich jak odśnieżanie czy posypywanie solą i piaskiem.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Cena prawa jazdy: Ile kosztuje kat A i B w Koszalinie?
 2. Darmowe testy na prawo jazdy: jak zdać za pierwszym razem?
 3. Prawo jazdy Skierniewice: Kursy, nauka jazdy i egzaminy w Skierniewicach
 4. Znak pierwszeństwa przejazdu: przepisy, znaczenie, zastosowanie
 5. Ile przed 18. urodzinami można rozpocząć kurs na prawo jazdy?

Najczęstsze pytania

Odpowiednie oznakowanie miejsc ze śliską nawierzchnią ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Informuje kierowców o potencjalnych zagrożeniach i pozwala im dostosować styl jazdy do panujących warunków, co znacząco zmniejsza ryzyko wypadków i kolizji.

Nieprawidłowe oznakowanie lub całkowity brak oznaczeń miejsc ze śliską nawierzchnią może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi dla zarządców dróg. Mogą oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności w przypadku wypadków spowodowanych brakiem należytej informacji dla kierowców.

Przepisy definiują szereg rodzajów nawierzchni, które należy oznaczyć jako potencjalnie śliskie. Obejmują one drogi oblodzone, odcinki podatne na oblodzenia, nawierzchnie żwirowe, szutrowe, gruntowe, a także jezdnie z zanieczyszczeniami, takimi jak błoto, piasek czy liście.

Jeśli kierowca zauważy odcinek drogi, który zgodnie z przepisami powinien być oznaczony jako śliski, a brakuje tam odpowiednich znaków, powinien zgłosić ten fakt do zarządcy drogi. Pozwoli to na szybką reakcję i prawidłowe oznakowanie miejsca w celu zapewnienia bezpieczeństwa innym użytkownikom.

Oprócz prawidłowego oznakowania miejsc ze śliską nawierzchnią, zarządcy dróg muszą również regularnie odśnieżać i posypywać drogi solą, piaskiem lub innymi środkami przeciwoblodzeniowymi. Mają także obowiązek dbania o stan infrastruktury, aby zapobiegać powstawaniu oblodzeń.

Oceń artykuł

Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Autor Grzegorz Sularz
Grzegorz Sularz

Cześć! Nazywam się Grzegorz Sularz i jestem właścicielem oraz głównym autorem tego bloga. Z pasją i doświadczeniem prowadzę kursy dla kursantów, dzieląc się przydatnymi poradami oraz aktualnymi zasadami drogowymi. Moje artykuły bazują na latach praktyki jako instruktor jazdy, a także na ciągłym doskonaleniu wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Znajdziesz tu rzetelne informacje i wskazówki, które pomogą Ci bezpiecznie i pewnie poruszać się po drogach. Moim celem jest wspieranie przyszłych kierowców w zdobywaniu pewności za kierownicą i przekazywanie im najlepszych praktyk drogowych. Zapraszam do lektury!

Napisz komentarz

Polecane artykuły