Znak A 28: Przepisy, znaczenie i jak stosować w praktyce

Grzegorz Sularz.

19.06.2024

Znak A 28: Przepisy, znaczenie i jak stosować w praktyce

Znak A 28 to ważny znak drogowy, który reguluje ruch pieszych i kierowców. Określa on strefę uspokojonego ruchu, gdzie piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami. W tej strefie obowiązują ograniczenia prędkości i specjalne zasady zachowania dla wszystkich użytkowników drogi. Celem znaku jest zwiększenie bezpieczeństwa i stworzenie przestrzeni przyjaznej dla pieszych, rowerzystów i mieszkańców.

Kluczowe wnioski:
 • Znak A 28 ustanawia strefę uspokojonego ruchu, gdzie piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami.
 • W strefie obowiązuje ograniczenie prędkości, zwykle do 20 km/h.
 • Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
 • Strefa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu dla wszystkich użytkowników drogi.
 • Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w strefie może skutkować mandatami lub innymi sankcjami.

Znak A 28: Przepisy prawne i sposób stosowania

Znak A 28 został wprowadzony do polskiego prawa o ruchu drogowym w celu wyznaczenia specjalnej strefy uspokojonego ruchu. Według przepisów znak A 28, ta strefa obejmuje obszar, na którym piesi mają bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami. Jednocześnie w strefie obowiązuje ograniczenie prędkości do maksymalnie 20 km/h dla samochodów, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

Stosowanie się do oznakowania A 28 jest obowiązkowe, a kierowcy wjeżdżający do strefy muszą zachować szczególną ostrożność. Przed wjazdem, kierowca powinien zwolnić do wymaganej prędkości i być gotowym do zatrzymania się w razie potrzeby, aby ustąpić pierwszeństwa pieszym.

W obrębie strefy wyznaczonej znakiem A 28, piesi mogą swobodnie poruszać się po całej szerokości drogi, ponieważ mają pierwszeństwo przed pojazdami. Niemniej jednak, piesi powinni zachować ostrożność i uważać na nadjeżdżające samochody.

Warto zauważyć, że znak A 28 nie zwalnia kierowców z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, kierowca musi zatrzymać się i ustąpić miejsca pieszym, nawet jeśli formalnie ma pierwszeństwo przejazdu.

Znak A 28: Znaczenie i zakres zastosowania

Znak A 28 odgrywa kluczową rolę w tworzeniu bezpieczniejszych i bardziej przyjaznych przestrzeni dla pieszych w miastach i miejscowościach. Jego głównym celem jest ograniczenie ruchu samochodowego i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz mieszkańców danych obszarów.

Strefy wyznaczone znakiem A 28 są często wprowadzane na obszarach mieszkalnych, w dzielnicach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w pobliżu szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, a także w centrach miast i strefach o charakterze turystycznym lub rekreacyjnym.

Wprowadzenie oznakowania A 28 pozwala na stworzenie stref, w których ruch samochodowy jest znacznie ograniczony, a piesi mogą swobodnie poruszać się po całej szerokości drogi. Takie rozwiązanie sprzyja budowaniu bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska przestrzeni miejskich.

Warto również zauważyć, że stosowanie znaku A 28 może przynieść korzyści nie tylko dla pieszych, ale także dla samych kierowców. W strefach uspokojonego ruchu zmniejsza się ryzyko wypadków i kolizji, co przekłada się na większe bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 • Strefy wyznaczone znakiem A 28 są tworzone na obszarach mieszkalnych, w pobliżu szkół i placówek oświatowych, a także w centrach miast i strefach turystycznych.
 • Celem wprowadzenia znaku A 28 jest ograniczenie ruchu samochodowego i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz mieszkańców danych obszarów.
 • W strefach wyznaczonych znakiem A 28 piesi mogą swobodnie poruszać się po całej szerokości drogi, a samochody muszą ustępować im pierwszeństwa.
 • Stosowanie znaku A 28 przyczynia się do tworzenia bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska przestrzeni miejskich.
 • Strefy te mogą przynieść korzyści również dla samych kierowców, zmniejszając ryzyko wypadków i kolizji.

Znak A 28: Obowiązki kierowców i pieszych

W strefach wyznaczonych znakiem A 28 obowiązują szczególne zasady zachowania zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Przestrzeganie tych obowiązków jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Obowiązki kierowców w strefie oznakowania A 28:

 • Ograniczenie prędkości do maksymalnie 20 km/h.
 • Ustępowanie pierwszeństwa pieszym znajdujących się na drodze.
 • Zachowanie szczególnej ostrożności i gotowości do zatrzymania się w razie potrzeby.
 • Nieprzejeżdżanie przez przejścia dla pieszych, jeśli na przejściu znajdują się piesi.
 • Nieutrudnianie ruchu pieszych i rowerzystów.

Obowiązki pieszych w strefie znaku A 28:

 • Korzystanie z całej szerokości drogi, ale z zachowaniem ostrożności.
 • Uważanie na nadjeżdżające samochody i umożliwianie im przejazdu.
 • Nieprzechodzenie bezpośrednio przed jadącymi pojazdami.
 • Nieblokowanie ruchu pojazdów bez uzasadnionej przyczyny.

Zarówno kierowcy, jak i piesi powinni zachować szczególną ostrożność i wzajemny szacunek w strefach oznakowania A 28. Tylko przestrzeganie obowiązków przez wszystkich uczestników ruchu drogowego może zagwarantować bezpieczeństwo i płynność ruchu w tych strefach.

Znak A 28: Lokalizacja i wymogi instalacji

Decyzja o wprowadzeniu znaku A 28 na danym obszarze należy do właściwych organów zarządzających ruchem drogowym. Aby strefa uspokojonego ruchu została utworzona, muszą być spełnione określone wymogi dotyczące lokalizacji i infrastruktury.

Miejsca, w których można wprowadzić oznakowanie A 28, to przede wszystkim:

 • Obszary mieszkalne o dużym natężeniu ruchu pieszego.
 • Otoczenie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
 • Centra miast i obszary o charakterze turystycznym lub rekreacyjnym.
 • Osiedla mieszkaniowe z dużą liczbą punktów usługowych i handlowych.

Podsumowanie

Znak drogowy A 28 ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i tworzenia przyjaznych stref uspokojonego ruchu. Wprowadza on jasne przepisy znak A 28, w tym ograniczenie prędkości do 20 km/h i obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszym przez kierowców. Stosowanie się do oznakowania A 28 to nie tylko wymóg prawny, ale także wyraz troski o dobro wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Choć znak A 32 nakłada określone obowiązki na kierowców i pieszych, pamiętajmy, że jego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia w miastach. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy przestrzegali przepisów obowiązujących w strefach wyznaczonych tym znakiem. Tylko wtedy będziemy mogli w pełni cieszyć się korzyściami, jakie niesie ze sobą wprowadzenie stref uspokojonego ruchu.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Cena prawa jazdy: Ile kosztuje kat A i B w Koszalinie?
 2. Testy na kat C: najlepsze metody przygotowania i praktyczne porady
 3. Prawo jazdy Skierniewice: Kursy, nauka jazdy i egzaminy w Skierniewicach
 4. Znak pierwszeństwa przejazdu: przepisy, znaczenie, zastosowanie
 5. Ile przed 18. urodzinami można rozpocząć kurs na prawo jazdy?

Oceń artykuł

Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Autor Grzegorz Sularz
Grzegorz Sularz

Cześć! Nazywam się Grzegorz Sularz i jestem właścicielem oraz głównym autorem tego bloga. Z pasją i doświadczeniem prowadzę kursy dla kursantów, dzieląc się przydatnymi poradami oraz aktualnymi zasadami drogowymi. Moje artykuły bazują na latach praktyki jako instruktor jazdy, a także na ciągłym doskonaleniu wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Znajdziesz tu rzetelne informacje i wskazówki, które pomogą Ci bezpiecznie i pewnie poruszać się po drogach. Moim celem jest wspieranie przyszłych kierowców w zdobywaniu pewności za kierownicą i przekazywanie im najlepszych praktyk drogowych. Zapraszam do lektury!

Napisz komentarz

Polecane artykuły