Znak P 25: Przepisy, znaczenie i jak wygląda jego oznakowanie w praktyce?

Grzegorz Sularz.

19.06.2024

Znak P 25: Przepisy, znaczenie i jak wygląda jego oznakowanie w praktyce?

Znak P25 to ważny element systemu oznakowania drogowego w Polsce. Określa on miejsce przeznaczone do postoju taksówek, a jego znajomość jest istotna zarówno dla kierowców taksówek, jak i innych uczestników ruchu drogowego. W tym artykule omówimy przepisy związane ze znakiem P25, wyjaśnimy jego znaczenie oraz przedstawimy, jak wygląda jego oznakowanie w praktyce.

Kluczowe wnioski:
 • Znak P25 wskazuje miejsce przeznaczone wyłącznie do postoju taksówek.
 • Kierowcy innych pojazdów nie mogą parkować w miejscach oznaczonych znakiem P25 pod groźbą otrzymania mandatu.
 • Oznakowanie znaku P25 składa się z niebieskiego kwadratu z białą literą "T" oraz może zawierać dodatkowe informacje, jak numer stanowiska czy czas postoju.
 • Przestrzeganie przepisów związanych ze znakiem P25 jest ważne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania komunikacji miejskiej i uniknięcia kar.
 • Warto znać lokalizacje znaków P25 w swoim mieście, aby ułatwić sobie korzystanie z usług taksówkarskich.

Znak P25 - co oznacza i gdzie obowiązuje?

Znak P25 to ważny element systemu oznakowania drogowego w Polsce. Określa on miejsce przeznaczone do postoju taksówek. Znak ten ma kształt niebieskiego kwadratu, na którym widnieje biała litera "T". Jego obecność informuje kierowców taksówek, że mogą zaparkować swój pojazd w oznaczonym miejscu, aby oczekiwać na klientów.

Znak P25 obowiązuje na terenie całego kraju, jednak najczęściej można go spotkać w miastach, szczególnie w okolicach dworców kolejowych, lotnisk, centrów handlowych czy innych miejsc, gdzie zapotrzebowanie na usługi taksówkarskie jest duże. Warto pamiętać, że postój w miejscu oznaczonym znakiem P25 jest dozwolony wyłącznie dla taksówek, a nie dla innych pojazdów.

Kierowcy taksówek powinni zwracać szczególną uwagę na oznakowanie znakiem P25, aby nie blokować miejsc przeznaczonych dla innych taksówkarzy. Z kolei pozostali uczestnicy ruchu drogowego muszą respektować te miejsca i nie zajmować ich swoimi pojazdami, nawet jeśli są one chwilowo wolne.

Znajomość znaczenia znaku P25 jest istotna zarówno dla kierowców taksówek, jak i dla innych użytkowników dróg. Dzięki temu można uniknąć nieporozumień, mandatów i zapewnić sprawne funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Przepisy dotyczące znaku P25 w Polsce

Przepisy regulujące stosowanie znaku P25 w Polsce są jasno określone. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju, znak P25 oznacza "miejsce przeznaczone na postój taksówek". Kierowcy innych pojazdów nie mogą parkować w miejscach oznaczonych tym znakiem, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przepisy stanowią również, że znak P25 może być uzupełniony o tabliczkę z numerem stanowiska czy informacją o czasie postoju. Takie dodatkowe oznaczenia mają na celu usprawnienie organizacji ruchu taksówek i zapewnienie kierowcom równego dostępu do miejsc postojowych.

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących znaku P25 może skutkować mandatem karnym. Wysokość grzywny zależy od konkretnej sytuacji i decyzji funkcjonariusza policji lub straży miejskiej. Warto zauważyć, że mandat za nieprawidłowe parkowanie w miejscu oznaczonym znakiem P25 może być wyższy niż w przypadku innych wykroczeń drogowych.

Przepisy dotyczące znaku P25 mają na celu nie tylko usprawnienie ruchu taksówek, ale również zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na drogach. Dzięki jasno określonym zasadom, kierowcy wiedzą, gdzie mogą parkować, a służby mają podstawy do egzekwowania prawa w przypadku jego naruszenia.

Jak wygląda oznakowanie znaku P25 w terenie?

Oznakowanie znaku P25 w terenie jest łatwe do rozpoznania dla kierowców. Znak ten ma kształt niebieskiego kwadratu, na którym widnieje biała litera "T". Litera ta symbolizuje taksówkę, co jednoznacznie wskazuje na przeznaczenie miejsca.

Znak P25 może występować samodzielnie lub być uzupełniony o dodatkowe tabliczki z informacjami. Wśród nich można znaleźć numer stanowiska, co jest szczególnie przydatne na większych postojach taksówek, gdzie kierowcy muszą zachować określoną kolejność. Tabliczka może również zawierać informację o czasie postoju, np. "postój taksówek do 15 min".

Wymiary znaku P25 są standardowe i określone w przepisach. Kwadratowa tablica ma bok o długości 60 cm, a umieszczona na niej litera "T" powinna mieć wysokość 32 cm. Takie wymiary gwarantują dobrą widoczność znaku z odpowiedniej odległości.

 • Znak P25 ma kształt niebieskiego kwadratu z białą literą "T".
 • Może być uzupełniony o tabliczki z numerem stanowiska lub czasem postoju.
 • Wymiary znaku są standardowe - kwadrat o boku 60 cm i litera "T" o wysokości 32 cm.

Warto zauważyć, że znak P25 powinien być ustawiony w widocznym miejscu, najlepiej w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonego stanowiska postojowego. Dzięki temu kierowcy taksówek i innych pojazdów nie będą mieli wątpliwości co do przeznaczenia danego miejsca.

Konsekwencje nieprzestrzegania znaku P25

Zdjęcie Znak P 25: Przepisy, znaczenie i jak wygląda jego oznakowanie w praktyce?

Nieprzestrzeganie znaku P25 może mieć poważne konsekwencje dla kierowców. Przede wszystkim, parkowanie w miejscu przeznaczonym dla taksówek przez pojazd inny niż taksówka jest wykroczeniem drogowym. Grozi za to mandat karny, którego wysokość zależy od decyzji funkcjonariusza policji lub straży miejskiej.

Oprócz konsekwencji finansowych, parkowanie w miejscu oznaczonym znakiem P25 może również prowadzić do utrudnień w ruchu drogowym. Taksówki, które nie mogą zaparkować na wyznaczonym dla nich miejscu, często są zmuszone do zatrzymywania się na jezdni lub w innych niedozwolonych miejscach, co może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Warto również pamiętać, że blokowanie miejsc przeznaczonych dla taksówek może utrudnić pracę kierowców taksówek i wpłynąć negatywnie na dostępność usług transportowych dla klientów. W rezultacie, nieprzestrzeganie znaku P25 może mieć szersze konsekwencje społeczne i ekonomiczne.

Kierowcy powinni zatem z szacunkiem podchodzić do oznakowania drogowego i przestrzegać przepisów, w tym tych dotyczących znaku P25. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnych mandatów, a także przyczynić się do sprawnego funkcjonowania komunikacji miejskiej i zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.

Kiedy można spotkać znak P25 na drodze?

Znak P25 najczęściej występuje w miastach, gdzie zapotrzebowanie na usługi taksówkarskie jest największe. Można go spotkać w okolicach dworców kolejowych, lotnisk, centrów handlowych, szpitali czy popularnych punktów turystycznych. Miejsca te generują duży ruch pasażerski, dlatego obecność postoju taksówek jest tam szczególnie istotna.

Znaki P25 są również często umieszczane w pobliżu ważnych instytucji publicznych, takich jak urzędy miasta, sądy czy uniwersytety. Dzięki temu interesanci czy studenci mogą łatwo skorzystać z usług taksówkarskich po załatwieniu swoich spraw.

 • Znak P25 jest najczęściej spotykany w miastach, w okolicach dworców, lotnisk, centrów handlowych, szpitali i punktów turystycznych.
 • Można go również znaleźć w pobliżu ważnych instytucji publicznych, jak urzędy miasta, sądy czy uniwersytety.

Warto zauważyć, że lokalizacja znaków P25 nie jest przypadkowa - wynika ona z analizy potrzeb transportowych mieszkańców i gości danego obszaru. Władze miasta, w porozumieniu z przedstawicielami branży taksówkarskiej, starają się wyznaczać miejsca postojowe tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Kierowcy powinni być szczególnie uważni i wypatrywać znaku P25 w zatłoczonych częściach miast. Znajomość lokalizacji postojów taksówek może okazać się przydatna nie tylko dla kierowców taksówek, ale również dla osób, które mogą potrzebować skorzystać z ich usług.

Znak P25 a inne znaki drogowe - różnice i podobieństwa

Znak P25 jest jednym z wielu znaków drogowych funkcjonujących w polskim systemie oznakowania. Choć ma on swoją specyfikę, to dzieli również pewne cechy wspólne z innymi znakami.

Podobnie jak większość znaków drogowych, znak P25 ma kształt kwadratu. Jednak w odróżnieniu od wielu innych znaków, które są białe z czerwonym obramowaniem, znak P25 jest niebieski z białym symbolem. Ten kolor wyróżnia go na tle pozostałych znaków i czyni łatwym do zidentyfikowania.

Znak P25 należy do grupy znaków informacyjnych, czyli takich, które przekazują kierowcom istotne informacje, ale nie wprowadzają nakazów czy zakazów. Pod tym względem jest on podobny do znaku P24, który wskazuje miejsce przeznaczone na postój pojazdów specjalistycznych, takich jak karetki pogotowia czy wozy strażackie.

Jednocześnie, znak P25 różni się od większości znaków informacyjnych tym, że dotyczy bardzo konkretnej grupy pojazdów - taksówek. W przeciwieństwie do znaków parkingowych jak P5, które informują o miejscach postojowych dostępnych dla wszystkich pojazdów, znak P25 zawęża to grono do taksówek.

Podsumowując, znak P25 jest specyficznym znakiem informacyjnym, który poprzez swój kolor, symbol i przeznaczenie wyróżnia się na tle innych znaków drogowych. Jednak podobnie jak wszystkie znaki, jego celem jest przekazanie kierowcom ważnej informacji i przyczynienie się do zachowania porządku oraz bezpieczeństwa na drogach.

Podsumowanie

Znak P25 to istotny element systemu oznakowania drogowego, informujący o miejscu przeznaczonym na postój taksówek. Przepisy jasno regulują jego stosowanie i konsekwencje nieprzestrzegania. Choć różni się od innych znaków, jak P24 czy P5, to dzieli z nimi wspólny cel - przekazanie kierowcom ważnych informacji.

Znajomość znaku P25 i związanych z nim przepisów jest ważna nie tylko dla kierowców taksówek, ale i innych uczestników ruchu. Przestrzeganie zasad parkowania w miejscach oznaczonych tym znakiem przyczynia się do utrzymania porządku i bezpieczeństwa na drogach, a także usprawnia funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Cena prawa jazdy: Ile kosztuje kat A i B w Koszalinie?
 2. Testy na kat C: najlepsze metody przygotowania i praktyczne porady
 3. Prawo jazdy Skierniewice: Kursy, nauka jazdy i egzaminy w Skierniewicach
 4. Znak pierwszeństwa przejazdu: przepisy, znaczenie, zastosowanie
 5. Ile przed 18. urodzinami można rozpocząć kurs na prawo jazdy?

Najczęstsze pytania

Nie, parkowanie pojazdem innym niż taksówka na miejscu oznaczonym znakiem P25 jest zabronione. Znak ten wskazuje miejsce przeznaczone wyłącznie dla taksówek. Nieprzestrzeganie tego zakazu może skutkować mandatem karnym.

Znak P25 może być uzupełniony o tabliczki z dodatkowymi informacjami, takimi jak numer stanowiska czy czas postoju. Tabliczka z numerem stanowiska jest przydatna na większych postojach, gdzie taksówki muszą zachować określoną kolejność. Z kolei informacja o czasie postoju może określać maksymalny czas, przez jaki taksówka może pozostawać na danym stanowisku.

Tak, znak P25 obowiązuje na terenie całej Polski. Jednak najczęściej można go spotkać w miastach, szczególnie w okolicach dworców, lotnisk, centrów handlowych i innych miejsc, gdzie zapotrzebowanie na usługi taksówkarskie jest duże. Niezależnie od lokalizacji, znak P25 zawsze oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek i jego znaczenie jest takie samo w całym kraju.

Wymiary znaku P25 są standardowe i określone w przepisach. Kwadratowa tablica znaku ma bok o długości 60 cm. Na niebieskim tle umieszczona jest biała litera "T", która powinna mieć wysokość 32 cm. Takie wymiary zapewniają dobrą widoczność znaku z odpowiedniej odległości, co jest istotne dla kierowców poszukujących miejsca do postoju.

Tak, nieprzestrzeganie znaku P25 może mieć konsekwencje również dla kierowców taksówek. Jeśli taksówkarz zaparkuje swój pojazd poza wyznaczonym miejscem, np. blokując inne stanowisko czy zajmując pas ruchu, również może zostać ukarany mandatem. Ponadto, takie zachowanie może utrudniać pracę innym taksówkarzom i negatywnie wpływać na wizerunek całej branży.

Oceń artykuł

Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Autor Grzegorz Sularz
Grzegorz Sularz

Cześć! Nazywam się Grzegorz Sularz i jestem właścicielem oraz głównym autorem tego bloga. Z pasją i doświadczeniem prowadzę kursy dla kursantów, dzieląc się przydatnymi poradami oraz aktualnymi zasadami drogowymi. Moje artykuły bazują na latach praktyki jako instruktor jazdy, a także na ciągłym doskonaleniu wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Znajdziesz tu rzetelne informacje i wskazówki, które pomogą Ci bezpiecznie i pewnie poruszać się po drogach. Moim celem jest wspieranie przyszłych kierowców w zdobywaniu pewności za kierownicą i przekazywanie im najlepszych praktyk drogowych. Zapraszam do lektury!

Napisz komentarz

Polecane artykuły